Kurstilskudd

Fra Vitebok
Gå til: navigasjon, søk

Hyperion er medlem av Studieforbundet næring og samfunn, noe som betyr at foreningene kan motta tilskudd fra dem ved å rapportere kurs. Om en forening avholder kurs med kurstilskudd tildeles foreningen 5 ekstra poeng i Hyperions frifondsfordelingsmodell.

Studieplaner

Her er et utvalg av kurs som er ekstra relevant for foreningene, som man får støtte for å holde.

Spill

Studieplanen spill er en samlestudieplan opprettet av studieforbundet Næring og Samfunn, og omfatter laging av spill og kulisser, oppbygning av spill, bruk av spill og spillteori. Planen gjelder mange typer spill, spesifikt brettspill, kortspill, rollespill, miniatyrspill og dataspill. Studieplanen er utviklet for å være generell, slik at studieforbundet ikke behøver å forholde seg til fullt så mange studieplaner for noe lignende typer kurs. Den erstatter bl.a. studieplanen Brettspill.

Samtlige studieplaner ble slettet da denne planen ble laget, bl.a. studieplanen "Brettspill".

Frivillig på dataparty

Målet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap om hvordan datapartyet er organisert, hvem som har ansvar for hva og grunnopplæring i sine oppgaver og sitt ansvar på partyet.

Historisk improvisert kampsimulering

Kurset gir en innføring i den historiske konteksten til våpen og teknikker, forklarer hvordan man kan simulere våpen og teknikker med enten myke gummi- eller skumvåpen eller blunte(ikke skarpe) stålvåpen.

Rollespillkurs

Kurset organiseres som en eller flere samlinger der en spilleder lærer en gruppe personer å spille ett eller flere rollespill. Spillet læres best når det er et begrenset antall deltakere. Det kan være forskjellige spilledere til forskjellige rollespill.

Rollespillkurs - Avansert

Deltakeren skal etter rollespillkurset ha fått god nok opplæring i modulen for rollespillkurset til å kunne bruke det til nytte som spiller eller spilleder, i fremtidige grupper.

Kursadmin og satser

Satser og retningslinjer for 2016

Å søke tilskuddsstøtte hos Studieforbundet gjøres gjennom KursAdmin, et elektronisk registreringssystem hvor man kan søke opp enda flere studieplaner, eller lage helt egne. Alle kurs får et grunntilskudd på 500 kroner, og et opplæringstilskudd på 75 kroner i timen, såfremt man kan dokumentere utgifter. Man får også et bonustilskudd for å bruke KursAdmin, slik at for et 8 timer langt kurs med dokumenterte utgifter som er levert i KursAdmin kan man få opptil 1100 kroner.

Kursadmin kan virke litt knotete, men når man først er i gang er det ganske intuitivt. Se her for en gjennomgang av prossessen å registrere og rapportere et kurs i KursAdmin.

For å få brukernavn og passord i KursAdmin, sender man en e-post til post@naeringogsamfunn.no. Eposten skal inneholde foreningens navn, fullt navn, fødselsdato, adresse, postnummer, poststed og telefonnummeret til den som skal ha bruker. Opplys også om at foreningen er medlem av Hyperion.

Krav til kurs:

Studieforbundet Næring og samfunn setter følgende krav for å få tilskudd til et kurs:

 • Godkjent studieplan
 • Påmelding før oppstart
 • Kurset må offentliggjøres, f.eks. med post på nettside, sosiale medier eller ved å henge opp lapper.
 • Kurset må vare minst 8 timer (det er tillatt med 15 minutter pause hver time)
 • Frammøteliste fylles ut
 • Alle deltakere må være minst 14 i løpet av kursåret
 • Hver deltaker må delta på minst ¾ av kurstimene
 • Alle godkjente deltagerne skal ha kursbevis
 • Man får ikke tilskudd over grunntilskuddet (500 kr) hvis utgiftene til kurset ikke overskrider 500 kr
 • Man kan ikke bruke mer enn 500 kr (grunntilskuddet) på "Andre kostnader".
 • Læringstilskuddet (80 kr per kurstime) skal bukes på leiee av kurslokaler, pedagogisk materiell, reise og opphold til lærer eller honorar/lærerlønn. Dette kan ikke brukes til spill og andre ablegøyer, men rollespillbøker mener Hyperion teller som lærebøker.
 • Kurset må ha minst tre deltagere (kursholder teller ikke)
 • Dersom man skal gjenta et kurs vil ikke deltagere som deltok på det forrige kurset validere tilskudd. Dersom innholdet i kurset er endret får man tilskudd.

Dersom du har spørsmål knyttet til kursrapportering, Studieforbundet og hvordan man kan søke tilskudd selv, send en epost til brage@n4f.no.

Se også

Eksterne lenker